Fågelhundar - röd tråd

Vi har i över 30 år haft flertalet hundar & raser än pointer som är vår huvudsakliga ras. Tidigare var vi delägare i kennel Aeris där vi födde upp två pointerkullar med tikarna Kokanee's Bimbo samt Kokanee's Zapp.  Vi har tidigare även fött upp två kullar av rasen korthårig vorsteh - Vi har fört fram kontinentala samt engelska fågelhundar till högsta valör i Elitklass respektive Segrarklass på jaktprov och tycker att proven är trevliga även om vi prioriterar jakten för egen del, men vi anser att jaktproven är viktiga ur avelns synpunkt.

Vårt mål med aveln

Med uthålliga, samarbetsvilliga & robusta hundar är målsättningen att avla fram hundar som i sin tur levererar avkommor som för de starka egenskaperna vidare - Generation efter generation.
Vi följer i huvudsak regeln att gediget långt bevarade linjer med väl revierande hundar används.

Avel är inte lätt, och det är inte alltid man lyckas - men genom att följa en röd tråd med starka tiklinjer (på båda sidorna) och alltid para med starka hanhundar som ligger över snittet med de egenskaperna vi tycker är viktiga tror vi att man på kort och lång sikt håller en hög kvalitet på aveln.

Köpa hund av oss

Vi månar om vår uppfödning och de som använder hundar från oss i jakt & avel.

Vi finns till med rådfrågning i den utsträckning vår kunskap räcker till. Köper du din första engelska stående fågelhund & är sedan tidigare inte medlem i Svenska Pointerklubben(FA anknuten klubb) så får alla nya valpköpare gratis medlemskap i klubben. 

Registrerade
När ni köper valp av oss levereras dom avmaskade, registrerade, veterinärbesiktigade & är försäkrade för dolt fel under 24 månader. Valpen ska åter vaccineras när den är 12 veckor sedan efter ett år. Sedan vart 3:e år.

Höftledsröntgen
Vi höftledsröntgar våra hundar vid ca 24 månaders ålder – Rådfråga oss gärna om veterinär som ska röntga er hund.

Ska hunden flytta till Norge så kom ihåg att det inte är införselskatt på hundar & ska den registreras in så brukar streckkoder som medföljer svenska stamtavlan appliceras på den nya norska.

Leverans
Leveranser av valp sker tidigast när valpen är 8 veckor gammal. 

Utmärkelser

Årets Brittiska Fågelhund 2022
- Aeris Bs Barbie SE37262/2020 - 
 (Aeris Tp Skott-Kokanee's Bimbo)

Årets Unghund 2022 - SPK
- Aeris Bs Barbie SE37262/2020 - 
 (Aeris Tp Skott-Kokanee's Bimbo)

Vinnare Fält SM 2022
- Aeris Bs Barbie SE37262/2020 - 
 (Aeris Tp Skott-Kokanee's Bimbo)

Vinnare Vinterfjällpokalen 2022
- Aeris Bs Barbie SE37262/2020 -
(Aeris Tp Skott-Kokanee's Bimbo)

Årets Fjällhund 2022 VBFK
- Aeris Bs Barbie SE37262/2020 -
(Aeris Tp Skott-Kokanee's Bimbo)

Svenska Setterklubbens VP 2019
- Aeris Tp Skott SE13432/2016 -
(Myrteigens Lilla Tösen- Skipjordhönas Prinsen)

Årets Utställningshund 2019 VBFK
- Aeris Tp Skott SE13432/2016 -
(Myrteigens Lilla Tösen- Skipjordhönas Prinsen)

Årets Fjällhund 2018 VBFK
- Aeris Tp Skott SE13432/2016 -(Myrteigens Lilla Tösen- Skipjordhönas Prinsen)