Tidigare kullar

Kokanee's Bimbo
År 2020 - SE13432/2016 Aeris TP Skott
Kokanee´s Zapp
År 2020 - SE13432/2016 Aeris TP Skott
Myrteigens Lilla-Tösen

År 2017 - NO33811/14 Eidemlia's Kein
Aeris TP Birka
År 2016 - S30118/2008 Ohlsmyrens P Respect
Myrteigens Lilla-Tösen
År 2015 - S22777/2005 Skipsfjordhöna's Prinsen
År 2014 - SE55465/2014 Bjönnålia's Jackpot
År 2013 - S22777/2005 Skipsfjordhöna's Prinsen
Öb's Soya
År 2004 - S38922/98 Black Luckys Ess