Så startades Kenneln

Bild. Aeris Bs Barbie som valp (Aeris Tp Skott - Kokanee's Bimbo) Bild. Aeris Bs Barbie som valp (Aeris Tp Skott - Kokanee's Bimbo)

2018 blev Robert Åkerlind delägare i kennel Aeris gemensamt med Roger Larsson. Robert hade tidigare även köpt hunden Aeris Tp Skott av Roger. I samband med detta såg Robert även till att förfoga över ytterligare tre tikar från Norge.

Efter tid selekterades en av dessa bort och två av dessa användes sedermera i avel under prefixet Aeris. Nämda tikar var Kokanee's Bimbo samt Kokanee's Zapp.

Som täckhund användes Aeris Tp Skott på båda dessa tikar.
Aeris Tp Skott användes på ytterligare fyra andra tikar ägda av bland annat Kennel Black Lucky, Kennel Gamekeeper samt två parningar hos Rallarjan's Kennel från Norge. Utöver dessa så parades Aeris Tp Skott med två andra tikar, som tyvärr gick tomma.

Framtiden i den gemensamma kennel Aeris såg ljus ut då en avkomma; Aeris Bs Barbie (Aeris Tp Skott-Kokanee's Bimbo) 2022 vann Vinterfjällpokalen och under samma vecka även slog till med 1:a Ökl 22 månader gammal. Även flertalet av avkommorna efter Aeris Tp Skott visade framfötterna med flertalet 1:a priser i Sverige, Norge & Danmark.

Roger Larsson var sedan en tid tillbaka utbildad Jaktprovsdommare och efter att nya regler fastslogs hösten 2022 via FA-DURK för att minska jävighet inom provverksamheten, så krympte möjligheten inom den gemensamma kenneln att starta på prov.

Genom ett gemensamt beslut så valde då Robert att avstå sin del i Aeris Kennel och sedermera starta upp ny kennelverksamhet .
I den nya kennelverksamheten följs den tidigare avelsplanen som gemensamt fanns inom Aeris Kennel - Då parterna har likvärdig syn på aveln så kommer de fortsättningsvis att ha ett gott samarbete sinsemellan.

2022 I september skickades den nya ansökan in för kennelnamn FORERUNNER och godkänndes av FCI mitten på oktober 2022.