Vårt mål med aveln

Med uthålliga, samarbetsvilliga och mentalt robusta hundar som har en naturlig egenskap att ligga högre, snabbare och större  än medelhunden så är målet att avla fram hundar som i sin tur levererar avkommor som för de starka egenskaperna vidare.
Generation efter generation.

Vi följer i huvudsak regeln med robusta och gediget långt bevarade linjer med väl revierande hundar.

Avel är inte lätt, och det är inte alltid man lyckas - men genom att följa en röd tråd med starka tiklinjer (på båda sidorna) och alltid para med hanhundar som ligger över snittet (helst hela kullen) med de egenskaperna vi tycker är viktiga tror vi att man på kort och lång sikt håller en hög kvalitet på aveln.

 

Köpa hund av oss

Köper ni valp- eller vuxen hund hos 4Runner Kennel är vi med er hela dennes liv. Vi månar om vår uppfödning och övriga som eventuellt använder hundar från oss i avel. Vi finns till hjälp med rådfrågning i den utsträckning vår kunskap räcker till, vi träffas gärna, jagar och tränar tillsammans med gemene man för att upprätthålla kontakten och dela med sig av respektives erfarenheter. Som ett led i att stärka pointern som ras i Sverige och få fler att få upp ögonen för den provverksamhet som finns för de stående engelska fågelhundsraserna så får alla nya valpköpare gratis medlemskap  i Svenska Pointerklubben under förutsättning att det är deras första stående fågelhund inom de raser som FA (Fågelhundarnas arbetsutskott). Väljer man sedan att starta sin nya hund på jaktprov så står 4Runner Kennel för första startavgiften och ägaren av hunden som ska startas måste i förväg meddela 4Runner Kennel detta för att få sin startavgift betald - Retroaktiv utbetalning är inte möjligt.

Registrerade
När ni köper valp av oss levereras dom avmaskade, registrerade, veterinärbesiktigade och är försäkrade för dolt fel under 24 månader. Valpen ska åter vaccineras när den är 12 veckor sedan efter ett år. Sedan vart 3:e år.

Höftledsröntgen
Höftledsröntgen görs när hunden uppfyllt 24 månader – Rådfråga oss gärna om veterinär som ska röntga er hund.
Ska hunden flytta till Norge så kom ihåg att det inte är införselskatt på hundar och ska den registreras in så brukar streckkoder som medföljer svenska stamtavlan appliceras på den nya norska.

Leverans
Leveranser av valp sker tidigast när den är 8 veckor gammal. 

Väl mött!