Aeris TP Birka
Jaktkritik

2 Ukl
SPK Pirtivuopio

Unghundsklass 2014-09-06

PT  AERIS TP BIRKA SE18781/2013, äg & för Peter Henriksson, S.sunderbyn
Startar ut i ett ngt öppet sök, vilket resulterar i fyra ripor på vingarna och förföljande hund in mot partiet. Försvinner sedan under ett släpp, men återkommer innan koppling. Gör en skarp markering, och avancerar långt in i ett tätt ris. Förare reser och ut kommer två ripor, Birka lugn i fos.40 min. 2 Ukl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ukl
SNFK Arjeplogsfjällen

Unghundsklass 2014-10-11

PT  AERIS TP BIRKA SE18781/2013, äg & för Peter Henriksson, Södra Sunderbyn
Birka startar i mycket bra fart, stil och stort format. Hon blir ngt ensidig i söksupplägg i dom två första släppen men föbättrar söket i resterande släpp och revierar fint framför oss. Har ett resultatlöst stånd i sitt fjärde släpp. I femte släpp tar Birka stramt fint stånd. Fågel lättar innan resningsorder ges och Birka är helt lugn i flog och skott. Avslutas med 1 Ukl. Släpptid 70 min.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Ukl
ÖNFK Norrbottensfjällen

Unghundsklass 2014-10-18

PT  AERIS TP BIRKA SE18781/2013, äg & för Peter Henriksson, S Sunderbyn
Startar går i mycket bra fart stil i ett stort och öppet format. Tendens till egenrådighet och hon är lite svårläst. Tar i sitt första släpp ett stånd, fåglarna går och Birka lugnas i flog och skott acceptabelt. Stöter därefter ripa 2 gånger och tar en tur efter. Visar i sitt andra släpp åter att hon är lite egenrådig och visar brister i kontakt och kontinuitet. Avslutas med ett 3:e pris. Släpptid 31 min. 3 UKL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ökl HP
SNFK ARJEPLOGSFJÄLLEN     
                                                                                                        
Öppenklass 2015-03-22               

PT  AERIS TP BIRKA SE18781/2013, äg & för Peter Henriksson, Södra Sunderbyn         
Birka går i mycket bra fart och stil i ett stort format. Blir borta en stund i tät björkskog men återkommer och jagar fint framför oss. Fortsätter hela dagen i mycket bra fart och stil i en bra reviering i god kontakt med förare. I sjätte släpp Tar Birka stånd, avancerar fram, slår ut och går upp i ett nytt stånd. Reser ripor som sitter i björk, helt lugn i flog och skott. Apporterar korrekt och tilldelas 1 ökl HP. 75 minuter. 1 hp Ökl        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------